โครงการ/ความร่วมมือ

· โครงการวิจัย

· การส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ป่วยยากไร้

· ความร่วมมือกับภาครัฐ

· ความร่วมมือกับภาคประชาชน

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: