ทุนการศึกษา

สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สมาชิกคริสตจักรขอรับทุนการศึกษาสำหรับ

เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยระบุด้านแพทย์หรือพยาบาล

ด้านการศึกษา และด้านศาสนศาสตร์ สนใจติดต่อฝ่ายบุุคล โรงพยาบาลคริสเตียนฯ

หมดเขตยื่นใบสมัคร 31 มิถุนายน นี้

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: