เครือข่าย

สำนักงานสาธารณสุข จ. กาญจนบุรี

อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

โทร 0 3462 2982 – 3

 Website: http://www.kano.moph.go.th

สำนักงานควบคุมโรคที่ 4 จ. ราชบุรี

123/202 ซ. 1 ถ. เพชรเกษม ต.หน้าเมือง

อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

โทรศัพท์ 032-310761-3  โทรสาร 032-338580

E-mail: cdcr4rb@yahoo.com , cdcr4rb@hotmail.com

Website: http://dpc4.ddc.moph.go.th

สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย

328 ถ.พญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์: 02-214-6000-9 Fax : 02-214-6010

Website: http://www.cct.or.th

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร(AFRIMS)

315/6 ถนน ราชวิถี กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ +66 2644 4888

โทรสาร+ 66 2354-7873

E-mail: afrims@afrims.org

Website: http://www.AFRIMS.org/

กองทุนโลก

http://www.theglobalfund.org

โรงเรียนแสงเทียน

บ้านพักสงเคราะห์ผู้ป่วย (IDC)

 

Advertisements

Comments are closed.

%d bloggers like this: