ทุนการศึกษา

June 14, 2008

สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สมาชิกคริสตจักรขอรับทุนการศึกษาสำหรับ

เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยระบุด้านแพทย์หรือพยาบาล

ด้านการศึกษา และด้านศาสนศาสตร์ สนใจติดต่อฝ่ายบุุคล โรงพยาบาลคริสเตียนฯ

หมดเขตยื่นใบสมัคร 31 มิถุนายน นี้

Advertisements

ให้เช่าพื้นที่เปิดร้านค้า

June 14, 2008

โรงพยาบาลคริสเตียนฯ เปิดประมูลพื้นที่้เช่าสำหรับกิจการร้านค้าในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2551 นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 0801108382