ทุนการศึกษา

June 14, 2008

สภาคริสตจักรแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สมาชิกคริสตจักรขอรับทุนการศึกษาสำหรับ

เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยระบุด้านแพทย์หรือพยาบาล

ด้านการศึกษา และด้านศาสนศาสตร์ สนใจติดต่อฝ่ายบุุคล โรงพยาบาลคริสเตียนฯ

หมดเขตยื่นใบสมัคร 31 มิถุนายน นี้


ให้เช่าพื้นที่เปิดร้านค้า

June 14, 2008

โรงพยาบาลคริสเตียนฯ เปิดประมูลพื้นที่้เช่าสำหรับกิจการร้านค้าในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2551 นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ 0801108382


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.